هیأت مدیره هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه (ع(

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

غلامعلی سفید

رئیس

2

محمد رضا حکاک زاده

نائب رئیس

3

محمود زارع مهرجردی

عضو اصلی

4

سید محمد دعایی

عضو اصلی

5

محمد حسین ابدی

عضو اصلی

6

ندا ذاکریان

عضو اصلی

7

سعیده بهادرزاده

عضو اصلی

8 عباسعلی دانافر

عضو علی البدل

9

مژگان شریفی نژاد

عضو علی البدل

10

شهاب خانجانخانی

دبیر