نمایش خبر نمایش خبر

اجرای طرح کلاس شیشه ای در دبستان پسرانه ناحیه2 شروع شد

اجرای طرح کلاس شیشه ای در دبستان پسرانه ناحیه2 شروع شدا شروع طرح اجرای کلاس شیشه ای و استقابل خانواده ها ،  امروز کلاسهای 2 ب و 3 د این طرح را اجرا نمودند . 

در کلاس شیشه ای والدین در جریان مستقیم تدریس معلمین   بزرگوار و نحوه عملکرد دانش آموزان  قرار گرفتند . امیدواریم نظرات و طرح های جدید در جهت بهبود آموزش دبستان موثر واقع شوند.