اجرای طرح کلاس شیشه ای در دبستان پسرانه ناحیه2 شروع شد

اجرای طرح کلاس شیشه ای در دبستان پسرانه ناحیه2 شروع شدا شروع طرح اجرای کلاس شیشه ای و استقابل خانواده ها ،  امروز کلاسهای 2 ب و 3 د این طرح را اجرا نمودند . 

در کلاس شیشه ای والدین در جریان مستقیم تدریس معلمین   بزرگوار و نحوه عملکرد دانش آموزان  قرار گرفتند . امیدواریم نظرات و طرح های جدید در جهت بهبود آموزش دبستان موثر واقع شوند.