نمایش خبر نمایش خبر

آدرس و تلفنهای موسسه

آدرس و تلفنهای موسسه


 
تلفن های تماس
دفتر مدیر عامل: 38239295
تلفنخانه: 05- 38239700
فاکس: 38239716
آدرس : یزد – صفائیه – بلوار شهید قندی – دفتر مرکزی موسسه خیریه فرهنگی حضرت جوادالائمه (ع)
صندوق پستی: 1146/89165
E-mail:info@cjcf.org