نمایش خبر نمایش خبر

از برترینهای جشنواره الگوهای برتر تدریس دبستان پسرانه ناحیه1تجلیل شد

از برترینهای جشنواره الگوهای برتر تدریس دبستان پسرانه ناحیه1تجلیل شددر راستای جشنواره الگوهای برتر تدریس در سال تحصیلی 94-93 از آموزگاران حائز رتبه در این جشنواره تجلیل به عمل آمد.
این مراسم که در روز دوشنبه 20 مهرماه در سالن اندیشه آموزش و پرورش یزد برگزار شد از آموزگاران پایه اول آموزشگاه خانم ها فاطمه فلاح، فاطمه دهقانی، مائده اصفهانی پور و زهرا مدرسی زاده حائز رتبه دوم درس پژوهی و خانم فهیمه میرجلیلی، لیلا جمالی و مرضیه میرجلیلی حائز رتبه اول پایه دوم استان تجلیل شد.