نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اساسنامه

اساسنامه


   اساسنامه موسسه خیریه فرهنگی حضرت جوادالائمه (ع)

(با آخرین اصلاحات تا مورخه 89/12/22 - کاظمین)

ماده 1- تعریف،اهداف، نوع مصارف موسسه:

موسسه خیریه فرهنگی حضرت جوادالائمه (ع) که در این اساسنامه به اختصار موسسه نامیده می شود، موسسه ای است غیر انتفاعی که درآمد آن به مصرف اموری از قبیل: تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی و اختراعات، اکتشافات، تعلیم وتربیت و بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها  ومدارس علوم اسلامی، ایجاد مراکز آموزشی از مهد کودک تا دانشگاه و مراکز فرهنگی، ورزشی و تربیتی، مراسم تغذیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفین و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر و رسیدگی به بیماران وایجاد مراکز درمانی در سطح استان و کشور و فعالیتهای دیگر مرتبط با موضوعات فوق الذکر و هر گونه اقدام مفیدی که به نفع موسسه بوده و منع قانونی نداشته باشد، می رسد و پس از انحلال موسسه به اذن ولی فقیه به یکی از موسسات عام المنفعه ویا به تشخیص وزارت امور اقتصاد و دارائی به یکی از وزارتخانه یا موسسات و یا نهادهای انقلاب اسلامی واگذار می گردد.

ماده 2- مرکزیت موسسه و شعب آن:

مرکز موسسه شهر یزد می باشد و با تصویب هیات امناء می تواند در نقاط دیگرشعبه ایجاد نماید.

ماده 3- شخصیت موسسه و منافع تامین اعتبار:

موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی بوده و غیر انتفاعی می باشد و اعتبارات آن از محل کمکهای بلاعوض و یا سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و یا حقوقی، فروش خدمات آموزشی، فرهنگی، ورزشی، هنری، بهداشتی وآموزش عالی تأمین می گردد و در صورت نیاز می تواند از شرکتها تحصیل سهم نماید. بدیهی است موسسه می‌تواند از تسهیلات و اعتباراتی که دولت، بانکها، موسسات و ارگانها، ادارات و شرکتهای دولتی ویا اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی در اختیار اینگونه مراکز قرار می دهند استفاده نمایند.

ماده 4- سرمایه اولیه موسسه:

سرمایه موسسه مبلغ بیست میلیارد ریال است که تماماً پرداخت گردیده است.

ماده 5- موضوع موسسه:

موضوع موسسه عبارت است از انجام هر گونه اقدام وعملی که اهداف موسسه ایجاب نماید.

ماده 6- مدت موسسه:

 مدت موسسه نامحدود است.

ماده 7- ارکان موسسه:

موسسه دارای ارکان زیر است:

الف: هیات امناء        ب: هیات مدیره              ج: مدیر عامل                         د: بازرس

ماده 8- هیات امناء، تعداد افراد و نحوه تشکیل جلسات:

هیات امناء مرکب از حداقل 15 و حداکثر 21 نفر خواهد بود که از طرف اعضاء هیات موسس به مدت نامحدود انتخاب می گردند و عالیترین مرجع تصمیم گیری موسسه بوده و با حضور اعضاء به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود.

جلسات هر شش ماه یکبار به طور عادی و در صورت لزوم به پیشنهاد هیات مدیره یا صلاحدید هیات امناء به طور فوق العاده تشکیل می شود.

تبصره: در صورتیکه به هر دلیل فرد یا افرادی نتوانند به عضویت خود درهیات امناء ادامه دهند و یا در سه جلسه بدون عذر موجه (به تشخیص هیات امناء) غیبت نمایند در صورت تائید هیات امناء فرد یا افراد جدید بوسیله اکثریت اعضاء باقیمانده هیات امناء انتخاب و جایگرین می شنود.

ماده 9-  اختیارات هیات امناء:

اختیارات هیأت امناء به شرح زیر می باشد:

 1. تعیین خط مشی کلی موسسه .
 2. تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره .
 3. تصویب اخذ کمک‌های معوض و بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی .
 4. رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش فعالیت‌های جاری و آتی موسسه .
 5. نظارت بر کلیه امور و فعالیت‌های موسسه .
 6. تصویب تشکیلات موسسه جهت اداره امور موسسه .
 7. کنترل و نظارت مداوم بر سرمایه و امر مدیریت و نظام مالی موسسه از طریق بازرس .
 8. عزل و نصب هیات مدیره و بازرس .
 9. پایان دادن به دعاوی مطروحه از سوی موسسه یا علیه موسسه از طریق مصالحه یا ارجاع به داوری و انتخاب وکیل با حق توکیل غیر جهت اقامه و تعقیب دعاوی مطروحه .
 10. تصویب انحلال موسسه و تعیین هیات تصفیه و اتخاذ تصمیم نهائی جهت مصرف اموال موسسه در امور عام المنفعه پس از اخذ نظر مقام معظم ولایت فقیه .
 11. اتخاذ تصمیم راجع به سایر مواردیکه طبق اساسنامه مستلزم تصویب هیات امناء موسسه است .
 12. تصویب ایجاد شعب و مراکز در سطح استان یا استان‌های دیگر .
 13. تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان موسسه .

تبصره : موسسین و یا صاحبان سرمایه ( هیات امناء) حق برداشت و یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از درآمد یا سرمایه را نداشته و معاملات خود و هیات مدیره و مدیر عامل و وابستگان درجه یک آنان تابع ماده 129 قانون تجارت می باشد.

ماده 10- هیات مدیره، تعداد افراد و مدت مسئولیت:

 هیات مدیره متشکل از 7 نفر خواهد بود که حداقل 3 نفر آنها از بین مدیران موسسات مرتبط به عنوان نماینده شخصیت حقوقی آنها و بقیه از بین اعضاء هیات امناء برای مدت 2 سال توسط هیات امناء انتخاب می شوند انتخاب مجدد آنها از سوی هیات امناء بلامانع است.

تبصره 1: هیات مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس انتخاب می کند.

تبصره 2: مدیرعامل از طرف هیات مدیره انتخاب و در صورتیکه از اعضای هیات مدیره نباشد، بدون داشتن حق رای درکلیه جلسات به عنوان دبیر جلسه شرکت خواهند نمود.

تبصره3: هرکدام ازاعضاء هیات مدیره که 4 جلسه متوالی ویا 6 جلسه غیر متوالی، در سال غیبت نمایند از عضویت در هیات مدیره مستعفی و به جای ایشان از عضو بعدی که اکثریت رای را در هیات امناء کسب کرد وبه عنوان عضو علی البدل هیات مدیره منظور می گردد دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده 11- وظایف و اختیارات هیات مدیره:

وظایف واختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:

 1. اجرای مصوبات هیات امناء .
 2. انتخاب مدیرعامل موسسه .
 3. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی جهت طراحی و اجرای اهداف موسسه و نیز انعقاد قرارداد با بانک‌ها  و اخذ تسهیلات و اعتبارات بانکی.
 4. همکاری با ارگان‌های دولتی (فرهنگی، اموزشی و ...) که در جهت بالابردن کیفیت اجرای اهداف موسسه موثر باشد.
 5. تنظیم برنامه‌های موسسه حداقل هر دو سال یک بار و در نهایت ارائه برنامه‌ریزی‌های دراز مدت به هیات امناء جهت تصویب نهائی .
 6. احداث، خرید و فروش، اجاره دادن یا اجاره نمودن اموال و تأسیسات موسسه بر  اساس آئین‌نامه‌هایی که به تصویب  هیات امناء می‌رسد.
 7.  تهیه آئین نامه استخدامی و مالی ، معاملاتی موسسه و پیشنهاد به هیات امناء جهت تصویب .
 8. استفاده از کلیه کارشناسان و مطلعین در راستای اهداف موسسه به منظور کسب تجربیات و نظرات .
 9. هیات مدیره موسسه در کلیه مراحل رسیدگی قضائی در مراجع رسیدگی کننده حق طرح دعوی و پاسخگویی نسبت به احقاق یا اثبات حقوق موسسه را دارا خواهد بود. همچنین در مراحل رسیدگی و تحقیق و محاکم عمومی و اختصاصی و تجدید نظر ودیوان عالی کشور، حق ارجاع امر به داوری و تعیین داور، تردید و تکذیب، ادعای جعل نسبت به سند طرف مقابل، ارجاع امر به کارشناسی و تعیین کارشناس، مطالبه خسارات و صدور برگ اجرائیه، تعقیب عملیات اجرائی واخذ محکوم به، صلح و سازش و استرداد دعاوی وانصراف از دعاوی، طرح و دعوی متقابل و دفاع از آن، طرح دعوی ورود ثالث و اعتراض ثالث و دفاع از آن و به طور کلی هر چه که برای پیشرفت موضوع احقاق و اثبات حق موسسه لازم و ضروری باشد اختیار تام دارد و جهت موارد بالا حق انتخاب وکیل با حق توکیل به غیر ولو کراراً با حق غزل وکلاء انتخابی واعطاء تمام یا قسمتی از اختیارات مندرج درماده 62 قانون وکالت در دعاوی دادگستری را به وکیل یا وکلاء انتخابی دارد و به طور کلی هیات مدیره و یا وکلاء انتخاب شده از سوی هیات مدیره راجع به امور فوق دارای اختیارات تام بوده و اقدام و امضاء آنان به منزله اقدام و امضاء موسسه تلقی و نافذ می باشد.

تبصره: هیات مدیره می تواند با مسئولیت خود قسمتی از وظایف محوله را به مدیرعامل تفویض نماید.

 1. ترهین اموال موسسه نزد اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها و موسسات اعتباری ولو کراراً .

ماده 12- مدیر عامل، مدت مسئولیت و نحوه انتخاب:

مدیر عامل به مدت 2 سال از بین اعضاء هیات مدیره یا خارج از آن از طرف هیات مدیره انتخاب می شود.

ماده 13- وظایف و اختیارت مدیر عامل

وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است:

 1. اجرای کلیه تصمیمات هیات مدیره .
 2. ایجاد هماهنگی و انسجام بین کلیه واحدهای موسسه و مراکز ، در سطح استان یا در سطح کشور .
 3. اداره امور داخلی .
 4. ارائه گزارش کتبی عملکرد موسسه هر سه ماه یکبار به هیات مدیره .
 5. ارائه هرگونه پیشنهاد به منظور بهبود کیفیت اداره موسسه به هیات مدیره .

تبصره: مدیرعامل در برابر هیات مدیره نسبت به وظایف محوله مسئول است و درکلیه اموریکه بر طبق این اساسنامه به عهده او گذاشته شده، باید پاسخگو باشد.

ماده 14- دارندگان حق امضاء:

کلیه چکها، سفته ها و بروات باید دارای دو امضاء و ممهور به مهر موسسه باشد که امضاء ثابت آن مدیر عامل و امضاء دوم حسب مورد با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره خواهدبود.

تبصره 1: مدیر عامل می تواند با تصویب هیات مدیره و با مسئولیت خود، اختیارات خود را در این خصوص حسب مورد به فرد دیگری تفویض نماید.

تبصره 2: سایر اسناد و اوراق تعهد آور و اعم از قراردادهای مربوط به خرید و فروش و غیره صرفاً با امضاء مدیرعامل ممهور به مهر موسسه معتبر می باشد.

ماده 15- سال مالی

سال مالی موسسه، از فروردین ماه هر سال آغاز و در آخر اسفند ماه خاتمه می یابد. مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب و لازم الاجراء شدن این اساسنامه می باشد. (88/4/1 لغایت 88/12/29)

ماده 16- بازرسان، نحوه انتخاب ومدت زمان مسئولیت:

بازرس اصلی وعلی البدل موسسه از بین اشخاص حقیفی یا حقوقی که مطلع در امور مالی و حسابرسی می باشد از سوی هیات امناء برای مدت یکسال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده 17- وظایف و اختیارات بازرس:

وظایف واختیارات بازرس به شرح زیر است:

 1. بررسی گزارش سالانه هیات مدیره یا حسابرسی و رسیدگی به ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و صورت دارائی و انطباق آن با دفتر و کارت‌های موسسه و اظهار نظر درباره آن‌ها و ارائه به هیات امناء

تبصره: گزارش فوق باید حداکثر بیست روز قبل از تشکیل جلسه عادی نیمه اول سال به هیات امناء تقدیم گردد.

 1. اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی موسسه گردد.

تبصره: بازرس می تواند درکلیه جلسات هیات مدیره بدون حق رای شرکت نماید.

ماده 18- مرجع نظارتی موسسه:

مرجع نظارت بر درآمد و هزینه موسسه، وزارت امور اقتصاد و دارائی می باشد.

این اساسنامه با 18 ماده و 11 تبصره با آخرین اصلاحات در مورخه 89/12/22- در کاظمین به تصویب هیات امناء رسید.