نمایش خبر نمایش خبر

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون معلمی جهت مصاحبه

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون معلمی جهت مصاحبه 

آدرس:

 امام شهر-شهرک دانشگاه شهید صدوقی مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه (ع)-دبستان دخترانه حضرت جوادالائمه (ع) دوره دوم