نمایش خبر نمایش خبر

اطلاعیه ثبت نام

اطلاعیه ثبت نام


اعلام نتایج و زمان ثبت نام در دبیرستان های این مجتمع، از طریق سایت مدارس

**لطفا در انتخاب نام مدرسه دقت فرمایید**

دبیرستان پسرانه دوره اول

دبیرستان پسرانه دوره دوم

 

دبیرستان دخترانه دوره اول

دبیرستان دخترانه دوره دوم