نمایش خبر نمایش خبر

اطلاعیه ثبت نام مدارس

اطلاعیه ثبت نام مدارس


جهت ثبت نام در دبیرستانهای دوره اول و دوم این مجتمع، از تاریخ 24 بهمن ماه از طریق یکی از آدرسهای زیر به سایت مدرسه مورد نظر وارد شوید.

** لطفاً در انتخاب نام مدرسه دقت فرمایید  **

دبیرستان پسرانه دوره دوم

دبیرستان پسرانه دوره اول

دبیرستان دخترانه دوره دوم

دبیرستان دخترانه دوره اول

.