اطلاعیه ثبت نام

پیش ثبت نام داوطلبان دبیرستان های دوره اول و دوم

در پایه های (هفتم و دهم) ورودی 98-1397

 

توجه داشته باشید لینک مدرسه را از نظر دبیرستان دوره اول یا دوم، پسرانه یا دخترانه صحیح انتخاب کنید

 

 

دبیرستان دخترانه دوره دوم ( پایه دهم)

دبیرستان دخترانه دوره اول ( پایه هفتم)

 

دبیرستان پسرانه دوره دوم ( پایه دهم)

دبیرستان پسرانه دوره اول ( پایه هفتم)

 

 

  شروع ثبت نام: از پنجم اسفند ماه 96