اعضاء هیأت امناء مسجد جوادالائمه(ع) از خانواده مرحوم اخوان دیدار کردند

اعضاء هیأت امناء مسجد جوادالائمه(ع) از خانواده مرحوم اخوان دیدار کردند    اعضاء هیأت امناء مسجد حضرت جوادالائمه(ع) به منظور عرض تسلیت به دیدار خانواده مرحوم محمد اخوان عضو سابق هیأت امناء مسجد جوادالائمه رفتند.

 

در این دیدار اعضاء با ذکر اقدامات موثر ایشان در مسائل مربوط به مسجد جوادالائمه وهمچنین خصائل اخلاقی آن مرحوم یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند.