نمایش خبر نمایش خبر

افتتاح طبقه فوقانی دبستان پسرانه ناحیه یک

افتتاح طبقه فوقانی دبستان پسرانه ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی، در روز دوشنبه مورخ 9 اسفند، طبقه فوقانی دبستان پسرانه ناحیه یک با حضور جمعی از مسئولان، مدیران و خانواده های دانش آموزان افتتاح شد.

اهم برنامه های افتتاحیه بدین شرح است:

  1.  برنامه های دانش آموزی شامل تلاوت قرآن مجید، سرود ملی، سرودهای کلاسی، دکلمه و اجرای حرکات زورخانه ای
  2. خیر مقدم جناب آقای منصور زارع مدیر محترم دبستان پسرانه ناحیه یک
  3. بیانات جناب آقای مهندس سفید
  4. تشکر از جناب آقای مهندس برادران و معمار، میرفخرایی
  5. افتتاح طبقه فوقانی توسط جناب آقای  شمس الدینی، اجرای حرکات ورزشی دانش آموزان و بازدید از ساختمان