نمایش خبر نمایش خبر

افتتاح پیش دبستان پسرانه ناحیه دو با حضور اعضای دفتر مرکزی

افتتاح پیش دبستان پسرانه ناحیه دو با حضور اعضای دفتر مرکزیدر تاریخ چهارم مهرماه 1401 پیش دبستان پسرانه ناحیه 2 با حضور اعضای دفتر مرکزی و مسئولین آموزشی آن مقطع افتتاح شد.  مدرسه 8 کلاسه در دوطبقه با  زیربنای 900 مترمربع میزبان دانش آموزان پیش دبستانی خواهد بود.