نمایش خبر نمایش خبر

افتخاری دیگر ...

افتخاری دیگر ...به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزشی در مسابقات شطرنج زیر ۸ سال استان در نهمین دوره المپیاد ورزشی محلات ، دانش آموزان دبستان دخترانه دوره اول ناحیه دو، خوش درخشیدند. در این مسابقات شکوفه کلاس اولی نازنین فاطمه صفری موفق به کسب مقام دوم و غنچه پیش دبستان مانیسا مجیدی موفق به کسب مقام سوم شدند.