نمایش خبر نمایش خبر

افتخار آفرینی دبیرستان دخترانه ناحیه دو - دوره اول در مسابقات والیبال ناحیه

افتخار آفرینی دبیرستان دخترانه ناحیه دو - دوره اول در مسابقات والیبال ناحیهیم والیبال مدرسه با سرپرستی مربی فعال و کوشا سر کار خانم ورزی پس از پیروزی بر رقیبان از جمله استعداد های درخشان، نمونه اویسی و شاهد به مقام اول این مسابقات در ناحیه دست یافت. این موفقیت را به کلیه دبیران و دانش آموزان تبریک می گوییم.

دانش آموزان عضو تیم والیبال عبارتند از خانم ها زینب مظفری- مبینا السادات میری- عارفه السادات علوی کیا- سارا مظفری- مریم شریفی فرد- عسل فلاح- ریحانه هوشمند- مائده امر اللهی- مهلا مشایخی - زهرا زارعی- کیانا زینی و زهرا زارع