نمایش خبر نمایش خبر

انتخابات شورای دانش آموزی دبستان پسرانه ناحیه2 برگزار شد

انتخابات شورای دانش آموزی دبستان پسرانه ناحیه2 برگزار شدهمزمان با برگزاری انتخابات دانش آموزی در کلیه مدارس ، مسئولان پرورشی این دبستان  نیز با برگزاری هرچه بهتر این انتخابات دانش آموزان را تشویق به مشورت وتلاش در جهت رسیدن به اهداف والای خود در تمام ابعاد زندگی کردند.در این مراسم تعدادی از دانش آموزان داوطلبانه و با تایید مدیریت به عنوان کاندیدا انتخاب شدند و با تبلیغاتی در سطح مدرسه دانش آموزان را از برنامه های آتی خود مطلع ساختند .تبلیغات شورای دانش آموزی بر روی برد های مدرسه جلوه ای زیبا به مدرسه بخشیده بود.سر انجام انتخابات برگزار شد و کاندیدای مورد نظر اکثر دانش آموزان انتخاب شدند.