انتخابات شورای دانش آموزی همزمان با سراسر کشور در مدارس حضرت جوادالائمه (ع) برگزار شد.

انتخابات شورای دانش آموزی همزمان با سراسر کشور در مدارس حضرت جوادالائمه (ع) برگزار شد.به گزارش روابط عمومی، انتخابات شورای دانش آموزی همزمان با سراسر کشور در روز سوم آبان ماه در مدارس حضرت جوادالائمه (ع) با هدف ایجاد فضای تمرین مشارکت و مسؤولیت پذیری، تقویت خودباوری و اعتماد به نفس و حضور بیشتر در فعالیت های گروهی  انجام شد.