نمایش خبر نمایش خبر

انتصابات جدید در دانشگاه امام جواد(ع)

انتصابات جدید در دانشگاه امام جواد(ع)ه گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد ، دکتر محمد علی وحدت طی احکام جداگانه ای مدیر گروه روانشناسی، مدیر گروه نقشه برداری، سرپرست آزمونهای زبان و مشاور ریاست در دانشکده هنر و معماری را منصوب کرد.


ریاست دانشگاه امام جواد (ع) یزد، مهدی تولائی دکتری مشاوره و راهنمایی را به عنوان مدیر گروه روانشناسی، نازنین دیهیمی دانشجوی دکتری را به سمت مدیر گروه نقشه برداری، علی فرحانه مدرس ارشد دوره های تخصصی زبان را به عنوان مدیر آزمونهای زبان و دکتر ابوالفضل داودی معاون سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد را به عنوان مشاور ریاست در دانشکده هنر و معماری برگزید.
 
دکتر وحدت در حکم افراد فوق بر تلاش آنها در جهت افزایش کیفیت آموزش و ارتقاء استانداردهای مورد نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرده است.