نمایش خبر نمایش خبر

اهدای جوایز به دانش آموزان، همراه با اقامه نماز جماعت در مدرسه دخترانه دوره اول ناحیه دو

اهدای جوایز به دانش آموزان، همراه با اقامه نماز جماعت در مدرسه دخترانه دوره اول ناحیه دوبه گزارش روابط عمومی نماز جماعت با شکوهی توسط دانش آموزان پایه سوم دبستان دخترانه دوره اول که چندی پیش در جشن تکلیف شرکت کرده بودند، همراه با کادر مدرسه و اهدای جوایز به دانش آموزانی که مقاله ای در رابطه اینکه چه افرادی محرم و یا نامحرم هستند صورت گرفت.