اولین جلسه شورای دانش آموزی دبستان پسرانه ناحیه2 برگزار شد


این جلسه در روز پنجشنبه مورخ 22 / 8/ 1393 با حضور مربی پرورشی اقای کاظی ، آقای برهانی و اعضای شورای دانش آموزی دبستان در محل نمازخانه تشکلیل شد .