نمایش خبر نمایش خبر

اولین همایش مدیران همیار

اولین همایش مدیران همیاراولین همایش مدیران همیار در دبستان پسرانه دوره اول ناحیه دو با هدف انتقال خلاقیت و نوآوری و حل مشکلات در بین مدارس هم جوار در تاریخ 20/10/96  با حضور جمعی از مسئولان مدارس دولتی و غیر انتفاعی و مسئولین دفتر مرکزی برگزار گردید.