ایام سوگواری محرم و صفر در مدارس حضرت جوالادئمه (ع)

ایام سوگواری محرم و صفر در مدارس حضرت جوالادئمه (ع)به گزارش روابط عمومی، به مناسبت ایام سوگواری محرم و صفر برنامه های مختلفی از جمله: سفره حضرت رقیه(س)، برپایی موکب، پخت آش نذری، برگزاری هیات عزاداری، سفره حضرت ابوالفضل(ع)، نوحه خوانی و سینه زنی، برپایی ایستگاه صلواتی، نمایشگاه عکس  عاشورا و چندین برنامه دیگر در مدارس حضرت جوادلالئمه(ع) برگزار گردید.