ایجاد مرکز رشد و نوآوری در آموزش عالی علمی کاربردی جوادالائمه(ع)

ایجاد مرکز رشد و نوآوری در آموزش عالی علمی کاربردی جوادالائمه(ع)باحضور دکتر سفید ریاست مرکز،دکترادیب نیا قائم مقام مرکزومدیرگروه رشته IT،استاد امینیان مدیرآموزش مرکز و مرتضی هدایتی ازدانشجویان رشته آی تی درپارک علم وفناوری استان تفاهم نامه راه اندازی مراکز نو آوری ورشد مابین مرکز علمی کاربردی جوادالائمه و پارک علم وفناوری به نمایندگی آقای دکتر پورسراجیان به امضا رسید و مرکز علمی کاربردی جوادالائمه به عنوان تنها مرکز علمی کاربردی استان فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرد.