نمایش خبر نمایش خبر

بازارچه خیریه کودکان سرطانی محک یزد در دبستان پسرانه دوره اول ناحیه 2

بازارچه خیریه کودکان سرطانی محک یزد در دبستان پسرانه دوره اول ناحیه 2به گزارش روابط عمومی، بازارچه خیریه کودکان سرطانی  محک یزد ( دست های مهربان 2) از 3 الی 7 اردیبهشت ماه در دو شیفت صبح و عصر با حضور مسئولین مجتمع و خانواده های دانش آموزان در دبستان پسرانه دوره اول ناحیه دو برگزار گردید.

همچنین به همین مناسبت صبحانه سلف سرویس در صبح جمعه مورخ 07/02/97 به نفع کودکان سرطانی محک یزد برگزار شد که با استقبال خوب مردم خیّر و قدرشناس روبرو شد.