بازارچه کارآفرینی و نمایشگاه آثار فرهنگی هنری در دبیرستان دوره اول دخترانه


به گزارش روابط عمومی، بازارچه کارآفرینی، نمایشگاه آثار فرهنگی هنری وصبحانه سلف به نفع کودکان محک در روز 23 اسفندماه در دبیرستان دخترانه دوره اول برگزار شد.

در این مراسم که باحضور مسئولین آموزش و پرورش ، آقای شیرزاد،آقای مهندس سفید، دیگر همکاران و استقبال بی نظیر خانواده ها همراه بود، دانش اموزان با تدارک 130میز به فروش دست سازه هایشان پرداختند.

همچنین در نمازخانه این واحد آموزشی صبحانه سلف به نفع کودکان محک دایر شد  که تمامی عواید آن وهمچنین قسمتی از درآمد بازارچه کارآفرینی به موسسه خیریه محک تقدیم شد.

هدف اصلی از برپایی این برنامه ها،آشنایی دانش آموزان با بازار کارمهارت آموزی، مسئولیت پذیری، خلاقیت و برانگیختن حس نوع دوستی بود.