بازدید آقای مهندس زینی وند، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی از دبستان دخترانه دوره دوم ناحیه 2

بازدید آقای مهندس زینی وند، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی از دبستان دخترانه دوره دوم ناحیه 2به گزارش روابط عمومی، آقای مهندس مجتبي زيني وند، معاون وزير و رئيس سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي و خانواده، از دبستان دخترانه دوره دوم ناحیه 2 حضرت جوادالائمه(ع) در روز 16 دیماه 96 بازدید کرد.

در جریان این بازدید آقای مهندس زینی وند ضمن حضور در مراسم صبحگاه، بعد از اجرای برنامه های دانش آموزی، از اهمیت علم  آموزی در دوران کودکی صحبت کردند.

 سپس در جلسه ای با حضور مسئولین مجتمع، مدیرکل آموزش و پرورش و هیئت همراه، آقای مهندس سفید در خصوص نیاز مجتمع های غیر دولتی به زمین هایی با کاربری آموزشی با قیمت مناسب و حمایت پرسنل مدارس غیر دولتی در سطح کشور( ادامه تحصیل، امکانات رفاهی و...) ،مشابه نیروهای رسمی آموزش و پرورش شدند که در پایان آقای مهندس زینی وند به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در این خصوص پرداختند و پیگیری موارد فوق را در دستورکار خود قرار دادند.