نمایش خبر نمایش خبر

بازدید انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه امام جواد کارخانه سنوپارس(گزارش تصویری)

بازدید انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه امام جواد کارخانه سنوپارس(گزارش تصویری)به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد در روز دوشنبه  مورخ  93/07/28 تعداد بیست نفر از دانشجویان  ورودی 91  گروه مهندسی صنایع  دانشگاه امام جواد (ع) از  کارخانه  سنوپارس بازدید داشتند. در این  بازدید  دانشجویان با  بخش های  گوناگون  این  کارخانه  اعم  از ساخت و تولید ، مونتاژ ، رنگ کاری  و قطعه سازی  و ... آشنا  شدند .
گفتنی است  این  بازدید  به  همت  انجمن علمی  گروه مهندسی  صنایع  دانشگاه امام جواد (ع)  برگزار  گردید.