بازدید مجتمع آموزشی دارالقرآن الکریم اصفهان از مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه (ع)


به گزارش روابط عمومی، 15 نفر از خواهران و برادران مجتمع آموزشی دارالقران الکریم اصفهان، از ساعت 8 صبح تا 11:30 ،مورخ 16 بهمن، متشکل از مدیران ومعاونین آموزشی و پرورشی آن مجتمع،  از دبستان ها و دبیرستان های دوره اول و دوم منطقه  صفاییه بازدید کردند.