نمایش خبر نمایش خبر

بازدید مجتمع آموزشی دارالقرآن الکریم اصفهان از مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه (ع)

بازدید مجتمع آموزشی دارالقرآن الکریم اصفهان از مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه (ع)به گزارش روابط عمومی، 15 نفر از خواهران و برادران مجتمع آموزشی دارالقران الکریم اصفهان، از ساعت 8 صبح تا 11:30 ،مورخ 16 بهمن، متشکل از مدیران ومعاونین آموزشی و پرورشی آن مجتمع،  از دبستان ها و دبیرستان های دوره اول و دوم منطقه  صفاییه بازدید کردند.