نمایش خبر نمایش خبر

بازدید مدیرکل نوسازی مدارس از دبستان پسرانه دوره اول ناحیه دو

بازدید مدیرکل نوسازی مدارس از دبستان پسرانه دوره اول ناحیه دوبه گزارش روابط عمومی، در پی آغاز طرح نو سازی مدارس، آقای عارفی مدیر کل نوسازی مدارس از دبستان پسرانه دوره اول ناحیه 2 حضرت جوادالائمه (ع)،  بازدید کردند.