بازدید مدیرکل نوسازی مدارس از دبستان پسرانه دوره اول ناحیه دو


به گزارش روابط عمومی، در پی آغاز طرح نو سازی مدارس، آقای عارفی مدیر کل نوسازی مدارس از دبستان پسرانه دوره اول ناحیه 2 حضرت جوادالائمه (ع)،  بازدید کردند.