بازدید مسئولین مجتمع آموزشی از آموزش و پرورش شهرستان کهنوج، استان کرمان

بازدید مسئولین مجتمع آموزشی از آموزش و پرورش شهرستان کهنوج، استان کرمانبه گزارش روابط عمومی، گروهی از مسئولین مجتمع آموزشی، آقایان حکاک زاده، فراشاهی، مهندس برادران و آقای منصور زارع به همراه آقای محمود زارع، معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش

به دعوت مدیریت آموزش وپرورش شهرستان کهنوج، از تاریخ 06/02/96  لغایت 07/02/96  به این شهرستان عزیمت نمودند که در این سفر مسائل آموزشی و اقتصادی مورد تبادل نظر قرار گرفت.

اهم برنامه ها:

  1. جلسه هماهنگی و برنامه ریزی با مدیریت آموزش و پرورش جناب آقای براهویی و فرماندار کهنوج
  2. شرکت در جلسه ی هم اندیشی شورای اداری مدیریت آموزش و پرورش کهنوج
  3. شرکت در جلسه عمومی مدیران مدارس شهرستان کهنوج
  4. شرکت در جلسات تخصصی مقاطع تحصیلی ( دبستان ، دبیرستان دوره اول، دبیرستان دوره دوم)
  5. بازدید از هنرستان و مکان های کشاورزی وابسته به آن
  6. بازدید از دبیرستان نمونه دولتی دوره اول و دوم شهرستان قلعه گنج

ضمنا لازم  به ذکر است  در این سفر جناب آقای دکتر حمزه نماینده شهرستان کهنوج و حجه الاسلام گرجی نیز گروه را همراهی کردند.