نمایش خبر نمایش خبر

با بازداشت سخنران میهمان مراسم لغو شد

با بازداشت سخنران میهمان مراسم لغو شدبا بازداشت موقت سخنران میهمان موسسه آموزش عالی امام جواد،از سخنرانی آیت الله مرتضوی ممانعت به عمل آمد و برنامه از پیش تعیین شده لغو شد.

پیش از فرا رسیدن زمان اعلام شده سخنرانی این روحانی و عالم دینی ، ماموران نظامی امنیتی با مراجعه به منزل میزبان، نامبرده را تا ساعتی بازداشت کرده و سپس وی را آزاد کردند.

هنوز از واکنش مسئولان استان در مورد این اتفاق ، خبری در دسترس نیست.