نمایش خبر نمایش خبر

برنامه راهبردی

برنامه راهبردی


بیانیه چشم انداز

مجتمع آموزشی حضرت جواد الائمه (علیه السلام) نهادی آموزشی- پرورشی در ردیف برترین مراکز آموزشی استان یزد، برجسته و نام آور در سطح ملی و فعال در سطح بین المللی است.

این مجتمع در بکارگیری رویکرد های نوین آموزشی پیشرو است و با همکاری پرسنلی توانمند دانش آموختگانی عدالت جو، متدین و عالم، مشارکت جو و خلاق و با نشاط تربیت می نماید.

بیانیه ماموریت

مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه (ع) نهادی است آموزشی- پرورشی، فرهنگی- اجتماعی که با نیتی خیرخواهانه و تاکید بر ارزشهای شناسایی شده و شایستگی های پایه، زمینه رشد علمی و دستیابی دانش آموزان به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی را به صورت نظامند و عادلانه فراهم می سازد.

مجتمع در بکارگیری رویکرد های نوین آموزشی پیشرو است و با رهبری و مدیریت اثر بخش، ضمن توجه به خواسته های ذینفعان کلیدی با بهره گیری از محتوای مناسب آموزشی و همکاری کارآزموده ترین معلمان و نخبگان ، دانش آموختگانی عدالت جو، متدین و عالم، مشارکت جو و خلاق و با نشاط تربیت می نماید.

از ویژگی های ممتاز این مجتمع می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • اندیشه های خیرخواهانه موسسان
 •  توجه به تعلیم و تربیت همه جانبه
 •  پرورش دانش آموزانی خلاق، خودباورو کارآفرین

پیوستگی آموزش از پیش دبستانی تا انتهای دوره متوسطه دوم

بیانیه ارزشها

مجتمع آموزشی در ارتباط خود با تمامی افراد، گروه ها و سازمانها مخصوصا ذینفعان همواره و تا سرحد امکان به ارزشهای مندرج در این بیانیه پایبند خواهد بود؛

این ارزشها بر اساس آموزه های قرآن کریم و اسلام ناب محمدی اعم از سنت پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله وسلم) و سیره ی حضرات اهل بیت علیهم السلام، میراث مشترک بشری، آرمانهای انقلاب اسلامی مردم ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی و سیاست های کلی تحول نظام آموزشی من جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند توسعه فرهنگی و سند برنامه ریزی استراتژیک موسسه خیریه فرهنگی حضرت جواد الائمه (ع)انتخاب و تدوین گردیده است.

 1.  توجه به کرامت انسانی و تقویت محبت و قدر شناسی
 2. استفاده از نیروی ارزشی ، علمی و اخلاقی با محوریت سرمایه انسانی
 3. توجه به رشد مداوم اخلاقی، اجتماعی و باورهای دینی
 4. انطباق فعالیت های مدرسه بر نظام ارزشی و ملی کشور
 5. توجه به خلاقیت و ابتکار و نوآوری و کارآفرینی
 6. رعایت امنیت و آرامش فردی، اجتماعی
 7. شفافیت، پاسخگویی و نقد پذیری

نقاط قوت

 1. وجود نیروهای انسانی کارامد، توانمند، متعهد
 2. جذب دانش آموزانی مستعد و با بهره هوشی بالا
 3. وجود شورای معلمان
 4. انجمن اولیا و مربیان کارامد
 5. پیوستگی آموزشی
 6. سرلوحه قراردادن نظم در امور آموزشی، پرورشی، اداری
 7. برنامه ریزی آموزشی و پرورشی مطلوب از طریق دفتر مرکزی موسسه
 8. شهرت و خوشنامی مجتمع
 9. ارج نهادن به  استعداد دانش آموزان در جهت رشد استعدادهای بالقوه آنان
 10. مدیریت قوی و  برنامه ریزی های دقیق و مناسب (مجتمع)
 11. تقویت انگیزه با استفاده از مدیریت مشارکتی و کارهای گروهی
 12. آشنایی نسبی نیروهای انسانی با فناوری های اطلاعات و شیوه های یادگیری نوین
 13. ثبات و امنیت شغلی
 14. ارتباط انسانی مناسب در بین کارکنان
 15. امکان استفاده از ظرفیت های مشترک در بین مدارس
 16. وجود امکانات فیزیکی و فضای مناسب
 17. ارتباط و همکاری خانواده ها در مسائل پرورشی
 18. مشارکت دانش آموزان در امور آموزشی و پرورشی
 19. طرح های جدید( درس پژوهی، مطالعه و تحقیق، الگوهای تدریس برتر، اردوهای جهادی و مهارتی)

اهداف

 1. ارتقاء سطح کیفی آموزشی و پرورشی
 2. ایجاد تمایز بین دانش آموختگان مجتمع و رقبا
 3. توسعه  فضای کالبدی و تجهیزات و تکنولوژی آموزشی مناسب
 4. تحول مدیریتی و ارتقاء سیستم مدیریتی
 5. ارتقاء کیفیت فضای کاری و ارتباطات مجتمع
 6. ارتقاء جایگاه اجتماعی مجتمع
 7. حمایت از محرومان مستعد
 8. افزایش بهره وری و افزایش اثربخشی فعالیت ها
 9. نهادینه سازی پژوهش و تحقیقات
 10. استقلال و خودکفایی مدارس

استراتژی

 1. ارتقاء سطح توانمندی و انگیزه کارکنان
 2. جذب دانش آموزان مستعد و ارتقاء وضعیت علمی و آموزشی وتربیتی
 3. ارتقاء زیرساخت مناسب برای جهت یابی رشد و توسعه مجتمع
 4. بکار گیری نظام ارزشیابی و ارزیابی عملکرد
 5. ایجاد سیستم نظام پیشنهادات و استفاده از خرد جمعی
 6. حفظ و تقویت هویت ملی و مذهبی