برنامه های موسسه جوادالائمه(ع) به مناسبت شهادت امام جواد(ع)

برنامه های موسسه جوادالائمه(ع) به مناسبت شهادت امام جواد(ع) به گزارش مسئول برگزاری مراسم شهادت امام جواد(ع) دومین جلسه هماهنگی برگزاری مراسم شهادت امام جواد (ع) با حضـور اعضـاء کمیتـه برگـزاری مراسم ونماینده هیأت امناءحضرت جوادالائمه در محل دفتر مدیرعامل موسسه خیریه فرهنگی حضرت جوادالائمه(ع) برگزار گردیدوتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:- تاریخ برگزاری شهادت امام جواد(ع) 4/8/90 لغایت 5/8/90 بعد از برگزاری نماز معرب وعشاء از ساعت 20 الی 22

- مکان برگزاری مراسم مسجد حضرت جوادالائمه (ع)

- برنامه مراسم شامل قرائت قرآن سخنرانی وعاظ محترم استان مداحی آقای جمال رستمی وسخنراتی خطیب دانشمند حضرت حجت الاسلام هاشمی نژاد 21 الی22

ضمنـاً مقـرر شـد مراسـم ویژه ای بمناسبـت شهـادت امام جـواد(ع) برای دانش آموزان دختر دوره ی راهنمایی ودبیرستان در محل سالـن مشتـرک دو آموزشگـاه روز پنجشنبه مورخ5/8/90 از ساعت 8 الی 10 صبح برگزار گردد.

    دانش آموزان پسر دوره راهنمایی و دبیرستان مراسم عزاداری شهادت امام جواد (ع) را با هیئت های عزاداری روز پنجشنبه مورخ5/8/90 از محل دبیرستان پسرانه آغاز نموده وپس از طی بلوار شهید قندی وشهـیدان اشرف در محل مسجد حضـت جوادالائمه(ع)تجمع می نماینـد . در این مراسم خطیب دانشمند حضرت حجت الاسلام آقای هاشمی نژاد برای دانش آموزان سخنـرانی خواهند نمود و مراسم با برگزاری نماز جماعت ظهر وعصر پایان می یابد.