برگزاری المپیاد ورزشی دورن مدرسه ای در مدارس جوادالائمه (ع)

برگزاری المپیاد ورزشی دورن مدرسه ای در مدارس جوادالائمه (ع)به گزارش روابط عمومی، به مناسبت هفته تربیت بدنی، المپیاد ورزشی درون مدرسه ای همزمان با سراسر کشور، در بعضی مدارس مجتمع آموزشی  حضرت جوادالائمه(ع) نیز برگزار گردید.

هدف از المپیاد های ورزشی توسعه و ارتقای آمادگی جسمانی و مهارت های ورزشی، ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی دانش آموزان، انس بیشتر دانش آموزان با فعالیت های ورزش همگانی و قهرمانی، کمک به شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دانش آموزان و .... می باشد.