نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزیبه گزارش روابط عمومی، انتخابات شورای دانش آموزی همزمان با سراسر کشور در روز سوم آبان ماه در مدارس حضرت جوادالائمه (ع) با هدف ایجاد فضای تمرین مشارکت و مسؤولیت پذیری، تقویت خودباوری و اعتماد به نفس و حضور بیشتر در فعالیت های گروهی  انجام شد.