نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری اولین جلسه شورای پرورشی در سال تحصیلی 97-96

برگزاری اولین جلسه شورای پرورشی در سال تحصیلی 97-96به گزارش روابط عمومی، اولین جلسه شورای پرورشی درسال تحصیلی 97-96 در تاریخ 09/08/96  از ساعت 9:30 الی 11:30 با حضور مسئولین دفتر مرکزی و اعضای شورای پرورشی در دبستان پسرانه دوره دوم ناحیه دو، برگزار گردید.

 دستور کار جلسه:

1 تلاوت آیاتی از کلام الله مجید

2 خیر مقدم مدیر مدرسه میزبان و ارائه گزارش کار پرورشی

3  صحبت های مسئولین دفتر مرکزی

4  استماع نظرات مسئولین و مربیان پرورشی مدارس

5-  جمع بندی مطالب