نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری اولین دوره DBA در موسسه آموزش عالی آزاد جواد

برگزاری اولین دوره DBA در موسسه آموزش عالی آزاد جوادجلسه آغازین و افتتاحیه دوره عالی مدیریت کسب و کار روز جمعه 18 دی ماه در محل موسسه آموزش عالی آزاد جواد برگزار شد.

این جلسه با حضور دکتر فرضی پور مدیر موسسه بهار تهران در محل موسسه و با حضور بیش از 40 نفر از مدیران ارشد استان برگزار شد. در جلسه صبح و عصر استاد فرضی پور به تشریح مباحث مربوط به مدل ذهنی انسان های موفق پرداختند.

جلسات دوره به صورت 15 روز یکبار در دو روز پایانی هفته برگزار خواهد شد.