برگزاری اولین شورای دبیران دبستان دخترانه دوره اول ناحیه دو


به گزارش روابط عمومی، اولین جلسه شورای معلمان دبستان دخترانه دوره اول ناحیه دو به منظور تمهید مقدمات و بیان برنامه های اجرایی  سال جاری با حضور مسئولین دفتر مرکزی و معلمین محترم در روز شنبه 25 شهریور ماه از ساعت 8:30 الی 10:30 برگزار گردید.