نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری اولین شورای دبیران دبستان دخترانه دوره اول ناحیه دو

برگزاری اولین شورای دبیران دبستان دخترانه دوره اول ناحیه دوبه گزارش روابط عمومی، اولین جلسه شورای معلمان دبستان دخترانه دوره اول ناحیه دو به منظور تمهید مقدمات و بیان برنامه های اجرایی  سال جاری با حضور مسئولین دفتر مرکزی و معلمین محترم در روز شنبه 25 شهریور ماه از ساعت 8:30 الی 10:30 برگزار گردید.