نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری برنامه مشاعره دانش آموزی

برگزاری برنامه مشاعره دانش آموزیبرنامه مشاعره دانش آموزی امروز چهارشنبه چهارم اسفند ماه ساعت 12:30 در لایو اینستاگرام برگزار خواهد شد.

https://www.instagram.com/dabestanjavad