نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره الگوی تدریس برتر در دبستان پسرانه ناحیه یک

برگزاری جشنواره الگوی تدریس برتر در دبستان پسرانه ناحیه یکبا توجه به این که شناخت انواع روش های تدریس و توانایی کاربرد این روش ها توام با خلاقیت و بازی در کلاس درس، از اهمیت ویژه ای برخورد دار است لذا مجتمع آموزشی حضرت جواد الائمه (ع) به منظور استفاده از اندیشه های خلاق و کاربردی آموزگاران اقدام به برگزاری جشنواره روش های مناسب یاد دهی یادگیری نموده است.

اهداف جشنواره:

1-تغییر مفید در جهت یاددهی و یادگیری موفقیت آمیز.

2-پرورش هوش های چند گانه و استعداد دانش آموزان با بازی و هنر و تقویت حس کنجکاوی و پرورش خلاقیت و لذت بخش بودن.

3-ورود فناوری های نوین تدریس.

4-آشنایی با الگوهای متنوع و فعال یاددهی - یادگیری.

5-ایجاد انگیزه در بین معلمان به منظور ایفای نقش موثر در تدریس.

در همین راستا در روز سه شنبه سوم دی ماه جلسه تدریس محمود شرف الدینی آموزگار پایه پنجم آموزشگاه با حضور مدیر و معاونان، معلمان پایه پنجم و نمایندگان دیگر پایه های مدارس ابتدایی ناحیه یک و دو و مسئولین مجتمع آموزشی حضرت جواد الائمه (ع) برگزار شد.