برگزاری جشنواره جابر بن حیان در دبستان پسرانه دوره اول و دوم ناحیه یک حضرت جوادالائمه (ع) - دبستان شادروان مسعود شمس الدینی

برگزاری جشنواره جابر بن حیان در دبستان پسرانه دوره اول و دوم ناحیه یک حضرت جوادالائمه (ع) - دبستان شادروان مسعود شمس الدینیبه گزارش روابط عمومی، جشنواره جابربن حیان در دبستان پسرانه دوره اول و دوم ناحیه یک در تاریخ 4 اردیبهشت ساعت9:30 الی11:30 برگزار گردید.

در این مراسم که با حضور مدیر عامل محترم  جناب آقای مهندس سفید، قائم مقام جناب آقای حکاک زاده، کارشناس مسئول امور تربیتی جناب آقای میرزایی نسب، سرکار خانم قیصری و جمعی از مدیران مدارسه همراه بود، آقای زارع مدیر این دبستان ضمن بیان اینکه جشنواره جابربن حیان، یک طرح پژوهشی است و هدف از این جشنواره را، آشنایی دانش آموزان با طرح های پژوهشی، شیوه مطالعه و تحقیق دانست که بیشتر با درس علوم تجربی مرتبط است.همچنین در جریان برپایی این جشنواره، دانش آموزان توضیحاتی درباره طرح های خود (ابزار، شیوه، اهداف تحقیق  و ...) بیان کردند.

شایان ذکر است که در بین طرح های شرکت کننده در نمایشگاه جابربن حیان ، 10 طرح به مرحله ناحیه و از بین آنها، 4 طرح که از پایه اول و ششم بود، به مرحله استانی راه یافت.