نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری جشنواره دستهای کوچک اندیشه های بزرگ در دبستان پسرانه ناحیه 1

برگزاری جشنواره دستهای کوچک اندیشه های بزرگ در دبستان پسرانه ناحیه 1جشنواره قرآنی و دست ساخته های دانش آموزان در حضور برخی از مسئولین مجتمع آموزشی و کعلمان و والدین و حضور پر شور دانش آموزان برگزار شد.
ابتدای جلسه دانش آموزان هر چهار کلاس به ترتیب و به صورت همگانی سوره های کوچک قرآن را به زیبایی تلاوت کردند.
و درادامه دیگر برنامه های دانش آموزان با نظم و ترتیب خاصی برگزار شد.