نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ در دبستان پسرانه ناحیه یک

برگزاری جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ در دبستان پسرانه ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی،  یازدهمین جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ با هدف ایجاد و پرورش خلاقیت در دانش آموزان، از تاریخ 16 لغایت 18 اسفند در این دبستان برگزار شد.

در این جشنواره که هر ساله برای به نمایش گذاشتن گوشه ای از توانمندی های دانش آموزان  برگزار می گردد، برنامه های متنوعی از جمله اجرای سرود، دکلمه، تئاتر، حرکات ورزشی و ... با حضور مسئولین آموزش و پرورش، مسئولین دفتر مرکزی و خانواده های دانش آموزان به اجرا درآمد.