برگزاری جشنواره زبان دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه دوره دوم جوادالائمه (ع) ناحیه 2

برگزاری جشنواره زبان دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه دوره دوم جوادالائمه (ع) ناحیه 2به گزارش رابط عمومی، جشنواره زبان در روز سه شنبه مورخ 19 اردیبهشت ماه با حضور آقایان مهندس سفید، حکاک زاده، میرزایی نسب، کادر مدرسه و والدین محترم دانش آموزان برگزار گردید و در طی این جشنواره، عناوین کتاب درسی در زمینه های مختلف به صورت نمایش، سرود، بازی و خلاقیت توسط دانش آموزان به اجرا در آمد.

لازم به ذکر است، در پایان از خانم جهان،مسئول دپارتمان زبان تقدیر به عمل آمد.