برگزاری جشنواره زبان دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه دوره دوم جوادالائمه (ع) ناحیه 2


به گزارش رابط عمومی، جشنواره زبان در روز سه شنبه مورخ 19 اردیبهشت ماه با حضور آقایان مهندس سفید، حکاک زاده، میرزایی نسب، کادر مدرسه و والدین محترم دانش آموزان برگزار گردید و در طی این جشنواره، عناوین کتاب درسی در زمینه های مختلف به صورت نمایش، سرود، بازی و خلاقیت توسط دانش آموزان به اجرا در آمد.

لازم به ذکر است، در پایان از خانم جهان،مسئول دپارتمان زبان تقدیر به عمل آمد.