نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری جشنواره مطالعه تحقیق در دبیرستان دخترانه دوره اول

برگزاری جشنواره مطالعه تحقیق در دبیرستان دخترانه دوره اولر تاریخ چهارشنبه 95/2/23 سومین جشنواره مطالعه و تحقیق در این واحد آموزشی با حضور مسئولین مجتمع و آموزشگاه و دانش پژوهان برگزار گردید که در طی این مراسم بیش از 26 دانش پژوه به شکل انفرادی و یا گروهی به ارائه تحقیقات خویش پرداختند. جمعاً در این نمایشگاه بیش از 200 تحقیق در موضوعات مختلف مربوط به دروس علوم- ریاضی- تربیت بدنی- ادبیات- علوم اجتماعی - پیام های اآسمانی و فرهنگ و هنر ارائه گردید.