نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری جشنواره نفس در قفس با هدف آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد توسط دانش اموزان دبیرستان دوره دوم

برگزاری جشنواره نفس در قفس با هدف آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد توسط دانش اموزان دبیرستان دوره دومبه گزارش روابط عمومی، دانش اموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم با برگزاری جشنواره نفس در قفس با هدف آزادسازی تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد توانستند با جمع آوری مبلغ 20 میلیون تومان  و اهدای آن به ستاد دیه ، 4 زندانی را آزاد نمایند.