برگزاری جشن یلدا در دبستان پسرانه دوره اول ناحیه2

برگزاری جشن یلدا در دبستان پسرانه دوره اول ناحیه2با همت خانواده های دانش آموزان، جشن یلدا در صبح روز دوشنبه 94/09/30 بصورت کلاسی در این مدرسه برگزار شد. در این مراسم، مسئولین مدرسه  و آقایان حکاک زاده و فراشاهی از دفتر مرکزی حضور یافتند و با دانش آموزان عکس دسته جمعی گرفتند.