نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری جشن یلدا در دبستان پسرانه دوره اول ناحیه2

برگزاری جشن یلدا در دبستان پسرانه دوره اول ناحیه2با همت خانواده های دانش آموزان، جشن یلدا در صبح روز دوشنبه 94/09/30 بصورت کلاسی در این مدرسه برگزار شد. در این مراسم، مسئولین مدرسه  و آقایان حکاک زاده و فراشاهی از دفتر مرکزی حضور یافتند و با دانش آموزان عکس دسته جمعی گرفتند.