نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری جلسات هماهنگی یادواره شهدا در محل دبیرستان پسرانه دوره دوم

برگزاری جلسات هماهنگی یادواره شهدا در محل دبیرستان پسرانه دوره دومعقل به ماندن می خواند وعشق به رفتن ... این هردو را خداوند آفریده است تا وجود انسان درآوارگی وحیرت ، میان عقل وعشق ، معنا شود.

رنج مفاتح الخزائن غیب است ونه عجب اگر راه حق محفوظ دربلایا ودشواریهاست. سرمبارک امام عشق بر بالای نی ، رمزی است بین خدا وعشاق ... این است بهای دیدار...

تصاویری از جلسات هماهنگی یادوراه شهدا و کمیته های تشکیل شده در این راستا

کمیته های یادواره شهدا

کمیته فرهنگی: پیگیری سرود همگانی تواشیح-مجری یادواره-دعوت از راویان-شعرا و سخنرانان-نشریه دیواری ویژه شهدا

کمیته تبلیغات: پیگیری چاپ بنر-تراکت و پوستر تبلیغاتی-دعوتنامه های مسئولین و خانواده های شهدا-ارائه شعارهای کوتاه برای یادواره

کمیته تدارکات و پشتیبانی: پیگیری جهت تهیه پوش - داربست فلزی-ادوات جنگی- پارچه قرمز

کمیته تحقیق و پژوهش: جمع آوری عکسها وصیت نامه و آثار شهدا و عکس پدران جبهه رفته

کمیته مسابقات: ارائه و برگزاری مسابقات مختلف-داوری و اعلام نتیجه

کمیته انتظامات: استقبال از مدعوین و شرکت کنندگان حفظ انتظامات داخل و بیرون یادواره- انتظامات غرفه ها پذیرایی مراسم

کمیته مستند سازی: تهیه عکس و خبر تهیه گزارش مستند از ابتدای فعالیت تا پایان یادواره- تهیه کلیپ برای پخش در یادواره

کمیته آماده سازی: آماده سازی سن تزئینات داخل نمازخانه- آماده سازی و فضاسازی غرفه های نمایشگاه