نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری جلسه الگوهای تدریس برتر در دبستان پسرانه ناحیه2

برگزاری جلسه الگوهای تدریس برتر در دبستان پسرانه ناحیه2ر روز دوشنبه 93/10/22 جلسه الگوهای تدریس برتر در سالن پیش دبستانی با حضور مسئولین مجتمع آموزشی ، مدیران ، معاونین و مربیان پیش دبستانی و نماینده معلمین پایه اول ابتدایی حضرت جوادالائمه (ع) تشکیل شد . در این جلسه خانم کریمیان موضوع حیوانات آبزی را تدریس نمودند .

بعد از جلسه تدریس ایشان مورد نقد و بر رسی قرار گرفت .