نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری جلسه شورای آموزش دبیرستان های دوره اول

برگزاری جلسه شورای آموزش دبیرستان های دوره اولجلسه شوراي آموزش دبیرستان های دوره اول در تاريخ 26 ارديبهشت ماه 96 ساعت 14:15 الي 16:15 با حضورآقایان حکاک زاده، فراشاهی از دفتر مرکزی و مديران دبیرستان های دوره اول دخترانه و پسرانه ،مسئولین پایه هفتم، هشتم و نهم و مسئولان فناوری در دبیرستان دخترانه دوره اول تشکیل گردید.

دستور کار جلسه عبارت بود از:

  1. مرور صورتجلسه قبل
  2. گزارش مسئولین فناوری در مورد فعالیت های انجام شده در سال جاری و ارائه پیشنهادات لازم
  3. هماهنگی برگزاری آزمون ورودی پایه هفتم و اعلام نتایج
  4. هماهنگی چگونگی تکمیل فرم ارزیابی دانش آموزان پایه نهم
  5. نظرات اعضای جلسه