برگزاری جلسه شورای آموزش دبیرستان های دوره اول

برگزاری جلسه شورای آموزش دبیرستان های دوره اولجلسه شوراي آموزش دبیرستان های دوره اول در تاريخ 26 ارديبهشت ماه 96 ساعت 14:15 الي 16:15 با حضورآقایان حکاک زاده، فراشاهی از دفتر مرکزی و مديران دبیرستان های دوره اول دخترانه و پسرانه ،مسئولین پایه هفتم، هشتم و نهم و مسئولان فناوری در دبیرستان دخترانه دوره اول تشکیل گردید.

دستور کار جلسه عبارت بود از:

  1. مرور صورتجلسه قبل
  2. گزارش مسئولین فناوری در مورد فعالیت های انجام شده در سال جاری و ارائه پیشنهادات لازم
  3. هماهنگی برگزاری آزمون ورودی پایه هفتم و اعلام نتایج
  4. هماهنگی چگونگی تکمیل فرم ارزیابی دانش آموزان پایه نهم
  5. نظرات اعضای جلسه