نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری جلسه شورای آموزش دبیرستان های دوره دوم

برگزاری جلسه شورای آموزش دبیرستان های دوره دومبه گزارش روابط عمومی، جلسه شوراي آموزش دبیرستان های دوره دوم در تاريخ چهارشنبه 1 خرداد ماه 96 ساعت 11 الي 12:30 با حضور آقایان حکاک زاده، حسینی شریف، سرکار خانم مبین و  معاونین  دبیرستان های دور دوم دخترانه و پسرانه  در دبیرستان پسرانه دوره دوم تشکیل گردید.

دستور کار جلسه عبارت بود از:

  1. تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد.
  2. مرور صورتجلسه قبل
  3. تحلیل نتایج آزمون های علمی مقایسه ای مرحله دوم
  4. نظر ساير اعضا