برگزاری جلسه شورای آموزش دبیرستان های دوره دوم

برگزاری جلسه شورای آموزش دبیرستان های دوره دومبه گزارش روابط عمومی، جلسه شوراي آموزش دبیرستان های دوره دوم در تاريخ چهارشنبه 1 خرداد ماه 96 ساعت 11 الي 12:30 با حضور آقایان حکاک زاده، حسینی شریف، سرکار خانم مبین و  معاونین  دبیرستان های دور دوم دخترانه و پسرانه  در دبیرستان پسرانه دوره دوم تشکیل گردید.

دستور کار جلسه عبارت بود از:

  1. تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد.
  2. مرور صورتجلسه قبل
  3. تحلیل نتایج آزمون های علمی مقایسه ای مرحله دوم
  4. نظر ساير اعضا